voltr_promo

Představení společnosti

Stavební firma ALKSTAV s.r.o. byla založena 7. 3. 2002 a sídlí v Novém Městě nad Metují. Svou prací navazuje na dlouholetou zkušenost vedoucích pracovníků ve stavebnictví.

Základní strategií firmy je maximální spokojenost zákazníka a to ve všech prováděných oblastech stavby. Zvláštní důraz je kladen na rychlé a kvalitní provedení stavby. Nezanedbatelnou součástí dodávky jako celku nebo její jednotlivé části je ohled na životní prostředí a to ve všech oblastech. Kvalita prováděných prací je zajištěna kontrolou pracovníků s vysokou odbornou způsobilostí. Všichni pracovníci na všech úrovních jsou pravidelně školeni. U specifických problémů provádíme konzultace s externími firmami, zaměřenými dle jednotlivé potřebné specializace. Jedná se převážně o oblast statiky a TZB. Pro zajištění cenové úrovně a kvality práce, vždy velmi úzce spolupracujeme s projekčními organizacemi nebo techniky v daném oboru.

Provádíme tyto činnosti

 • demoliční práce
 • zemní práce
 • základové konstrukce
 • běžné stavební práce
 • zámečnické konstrukce
 • tesařské konstrukce
 • pokrývačské práce
 • dodávku a montáž technického zařízení budov
 • rekonstrukce stávajících objektů
 • externě zajišťuje projekční, inženýrskou a revizní činnost
 • konzultace k jednotlivým „problémům“ ZDARMA
 • kompletní dodávku průmyslových a občanských staveb „NA KLÍČ“

Systém řízení a zajištění jakosti

Firma ALKSTAV s.r.o. byla v letech 2005 – 2008 držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, a tento systém uplatňuje i nadále na svých stavbách, ve výrobě, instalaci a servisu. Velikost firmy ALKSTAV s.r.o. umožňuje přímou osobní kontrolu řídících pracovníků nad jednotlivými pracovníky, která je nejvyšším stupněm řízení jakosti. ALKSTAV s.r.o. zaručuje dodržování všech závazných norem při provádění díla.

ALKSTAV s.r.o. buduje svoji pověst na základě kvality odváděné práce a na seriózním jednání všech vedoucích pracovníků. Důkazem toho je opakované zadávání zakázek jedním investorem, jako je tomu například v případě druhé a třetí etapy stavby SAAR GUMMI CZECH, pokračování rekonstrukce rekreačního areálu POUSTEVNÍK v Peci pod Sněžkou, stavební práce pro Obecní úřad na Novém Hrádku a v Jasenné, dále pak opakované práce při rekonstrukci sokolovny v Novém Hrádku a v neposlední řadě stavební práce pro firmu Elektro Drapač z Velkého Poříčí.

Základní strategií  firmy ALKSTAV s.r.o. je neustále  zlepšovat efektivní systém řízení společnosti a tím zároveň zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. V činnosti společnosti to znamená klást důraz na rychlé a kvalitní provedení stavby.    Společnost si hodlá udržet své dobré jméno na českém trhu, a proto dbá o udržení vynikající odborné úrovně svých zaměstnanců. Také klade velký důraz na výběr externích spolupracovníků, zejména úroveň jejich práce a na odbornou způsobilost. Všechny aktivity společnosti směřují ke spokojenosti zákazníka a v neposlední řadě k maximálně šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Každý zaměstnanec i externí spolupracovník je seznámen se strategií firmy, zná své místo odpovědnosti a pravomoci v systému jakosti společnosti. Garantem dodržování systému jakosti v organizaci  je jednatel společnosti, který je zároveň manažerem jakosti.